Slide 1 Aanbod RT Praktijk Wijchen. Aanbod RT Praktijk Wijchen.

RT Praktijk Wijchen richt zich voornamelijk op kinderen met (leer)problemen in de basisschoolleeftijd. Dit kunnen problemen zijn op verschillende gebieden:

 • Automatiseren, rekenen tot 100,
 • Rekenen, o.a. procenten, breuken, grote getallen, keersommen, enz.,
 • Spelling,
 • Werkwoordspelling,
 • Technisch lezen (hardop lezen),
 • Begrijpend lezen,
 • Taal, ontleden, woordsoorten, enz.,
 • Taakaanpak,
 • Cito training,
 • Het plannen van huiswerk en leren voor toetsen,
 • Etc.

Ook leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen bij RT Praktijk Wijchen terecht. Meestal gaat het dan om het leren plannen en maken van huiswerk en leren leren.

Natuurlijk is er tijdens de behandelingen ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Is het kind onzeker, faalangstig, autistisch, hoogbegaafd? Hier besteden we graag extra aandacht aan.

Loopt uw kind vast en weet u niet of u hiervoor bij RT Praktijk Wijchen terecht kunt? Neem dan even contact op om te overleggen.