Slide 1 Werkwijze RT Praktijk Wijchen. Werkwijze RT Praktijk Wijchen.

Contact

Bij voorkeur kunt u via de mail contact opnemen. U kunt ook bellen. De contactgegevens staan op deze site. Eventueel maken we dan een afspraak voor het intakegesprek.

 

Intake

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. U kunt uitleggen wat het probleem is. Voor het intakegesprek zal 45 minuten worden ingepland. Er zijn geen kosten aan verbonden. Ik vertel u welke hulp ik kan bieden. Na het intakegesprek beslist u of ik uw kind mag gaan helpen. Eventueel maken we afspraken over het verdere verloop van de begeleiding.

 

Onderzoek

Om uw kind goed te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk om de kern van het probleem goed te onderzoeken. Afhankelijk van de aard van het probleem neem ik testen of toetsen af om helder in beeld te krijgen wat uw kind kan. Eventueel kunnen we ook gebruik maken van gegevens van school.

Natuurlijk ga ik ook in gesprek met uw kind. Wat vindt het er zelf van? Hoe voelt uw kind zich? Welke problemen ervaart het kind zelf?

 

Handelingsplan

Uiteindelijk wordt er een handelingsplan opgesteld, voor een van tevoren afgesproken periode. In dit plan wordt precies beschreven welke doelen we willen behalen, in welke periode en hoe we dat gaan doen. Alle afspraken worden vastgelegd.

 

Begeleiding

We gaan nu echt aan de slag! We starten de begeleidingen en we volgen daarbij het handelingsplan. De laatste begeleidingssessie gebruiken we om met u samen het handelingsplan te evalueren. Is het probleem verholpen? Dan stopt de begeleiding.

Heeft u kind nog hulp nodig? Dan kunt u ervoor kiezen om met de begeleiding door te gaan.