Slide 1 Scholen
Scholen

Zorgarrangement

Leerlingen die vastlopen op school kunnen in aanmerking komen voor een zorgarrangement, welke door de school is aangevraagd. RT Praktijk Wijchen biedt hulp door invulling te geven aan dit zorgarrangement door de leerling op school te begeleiden. Samen met de school en de ouders gaan we op zoek naar de best passende begeleiding waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat.

Zoekt uw school invulling van een begeleidingstraject? Neem dan contact op voor meer informatie. Ik maak dan een passende offerte voor het zorgarrangement.

 

Subsidie

Ontvangt uw school een subsidie voor extra ondersteuning? Ook hier kan RT Praktijk Wijchen u mee helpen. Naast individuele begeleiding van leerlingen is het onder andere ook mogelijk om in kleine groepjes extra ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld voor rekenen of het technisch lezen. Vertel mij uw wensen over de extra begeleiding op school en RT Praktijk Wijchen helpt op maat.