Slide 1 Marion Jacobs Remedial Teacher Marion Jacobs Remedial Teacher

Mijn naam is Marion Jacobs. In 1997 ben ik afgestudeerd als Leerkracht basisonderwijs aan Pabo Groenewoud in Nijmegen. Al tijdens mijn opleiding ging mijn interesse uit naar kinderen die op de (speciale) basisschool meer zorg nodig hadden. Vandaar dat ik na het behalen van mijn diploma meteen de opleiding Leerkracht Speciaal Onderwijs bij Fontys Hogescholen heb gevolgd. Toen ik daarvoor geslaagd was, heb ik ook de opleiding Remedial Teaching bij Fontys Hogescholen met goed gevolg afgelegd.

Sindsdien heb ik vele jaren gewerkt op diverse basisscholen in de regio Nijmegen. Ook ben ik als remedial teacher werkzaam geweest. MIjn hart heeft altijd gelegen bij het kind dat extra zorg nodig heeft.

Remedial teaching (afgekort rt) is het op een deskundige manier bieden van specialistische hulp en begeleiding. Een gediplomeerd remedial teacher heeft hiervoor , na de Pabo, een opleiding gevolgd. Ik heb deze opleiding gevolgd en ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. (LBRT) RT Praktijk Wijchen werkt volgens de richtlijnen van de LBRT. Via deze beroepsvereniging volg ik opleidingen en cursussen, zodat ik mezelf blijf ontwikkelen op het gebied van remedial teaching.

Als u kiest voor RT Praktijk Wijchen dan kiest u voor professionele begeleiding van uw kind!

Ik merk dat het steeds moeilijker wordt voor leerkrachten om kinderen de juiste begeleiding te geven. De klassen zijn groot, de werkdruk is hoog en niet alle scholen hebben opgeleide remedial teachers in dienst.

Remedial teaching heeft tot doel de leerling zo te ondersteunen dat hij/zij met leerprobleem of leerstoornis toch het onderwijs op eigen niveau, op de eigen school, kan blijven volgen. Niet alle scholen kunnen deze ondersteuning bieden.

Dit heeft mij doen besluiten om in mijn eigen RT Praktijk kinderen te helpen die in het (basis)onderwijs vastlopen.

Deze kinderen zijn van harte welkom bij RT Praktijk Wijchen!